Wakacje za 10 miesięce
Dzisiaj jest 25.08.2019, imieniny Ludwika i Luizy

Technikum Ekonomiczne

  

TECHNIKUM EKONOMICZNE - 4 letnie

zawód: Technik ekonomista

 

- organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki;

- prowadzi sprawy kadrowo-płacowe;

- sporządza plany, analizy i sprawozdania;

- dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze;

- przeprowadza i rozlicza inwentaryzację;

- sporządza sprawozdania i przeprowadza analizy finansowe.


Absolwent może podjąć pracę:

- w działach finansowo-księgowych: banków, przedsiębiorstw, firm ubezpieczeniowych,

- urzędach administracji samorządowej,

- prowadzić własna działalność gospodarczą związaną z rachunkowością.

 

Szkoła w współpracuje m.in. z instytucjami tj. Bank Spółdzielczy w Głownie i Strykowie, ZUS, Urząd Skarbowy

 

Przedmioty punktowane: informatyka, matematyka, j. obcy (do wyboru)

 

Kwalifikacje

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

ZAPRASZAMY!!!