Projekty

Staże i praktyki zagraniczne dla osob kształcących się i szkolących zawodowo

 

Projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” (W dniach 14- 27 września 2014 roku uczniowie klasy III TŻ odbywali praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą)  realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” we współpracy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie obejmował wyjazd na płatny 4 tygodniowy staż za granicą. Organizacja przyjmująca (nazwa, adres): Internationaler Bund (IB) Verbund Brandenburg Förder- und Integrationszentrum Frankfurt (Oder) Südring 59,15236 Frankfurt (Oder).
W wyniku prawidłowego przebiegu stażu uczeń powinien potrafić: organizować pracę w kuchni zgodnie z regulaminem oraz zasadami BHP i p.poż.; używać odpowiednich technik przy obróbce wstępnej surowców; sporządzać podstawowy asortyment z warzyw, owoców, mięs itd.; właściwie obsługiwać urządzenia do obróbki wstępnej i termicznej; organizować pracę w zmywalni naczyń kuchennych i stołowych; myć i przechowywać w sposób odpowiedni naczynia kuchenne i stołowe; przygotować bieliznę i zastawę stołową; nakrywać stoły zgodnie z określonymi zasadami i wymaganiami estetycznymi.


W dniach 14- 27 września 2014 roku uczniowie klasy III TŻ odbywali praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą. Kiedy dojechali na miejsce ich oczom ukazał się ogromny kompleks, w którym kształceni są ludzie, chcący zdobyć kwalifikacje zawodowe lub pragnący zmienić swój zawód. Młodzież przywitała Pani Katarzyna Prystasz, koordynatorka praktyk a także tłumaczka. Grupa została zakwaterowana oraz oprowadzona po kompleksie. Pani Kasia wskazała miejsca odbywania praktyk. Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem panującym w hostelu oraz z przepisami BHP podczas pracy a także wyposażeni w niezbędne do pracy ubranie robocze. Następnego dnia rozpoczęła się regularna praca. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, jedna grupa pracowała na kuchni pod czujnym okiem kucharza, druga była zaangażowana przy serwisie ucząc się kelnerstwa, obsługi baru oraz sztuki zdobienia stołów przy wykorzystaniu elementów florystyki. Ważnym elementem praktyk była nauka języka niemieckiego, która towarzyszyła każdej czynności. Codziennie  uczniowie wykonywali polskie menu, tłumacząc nazwy potraw z języka niemieckiego oraz tworząc z nich ozdobne karty dań. Korzystając z naszej obecności instytucja, która była organizatorem praktyk (Internationaler Bund) zorganizowała imprezę pod hasłem „Polski dzień”, na który zostali zaproszeni mieszkańcy Frankfurtu. Podczas tej imprezy serwowane były polskie potrawy, przygotowane przez naszych uczniów (żurek z jajkami podawany w chlebkach, gołąbki, pierogi oraz ciasta - szarlotka i karpatka). Uczniowie pracowali także jako kelnerzy. Zadanie to wymagało przede wszystkim przełamania bariery językowej, ponieważ uczniowie mogli porozumiewali się z uczestnikami tylko
w języku niemieckim. Organizator zadbał też o czas wolny i przewidział dla naszej młodzieży wiele atrakcji, uczniowie byli na ściance wspinaczkowej, w parku linowym oraz na kręgielni. Zorganizowano im także całodniową wycieczkę do Berlina, gdzie zwiedzając miasto, zobaczyli między innymi Bramę Brandenburską, Bundestag, czyli budynek Parlamentu, pozostałości muru berlińskiego oraz Muzeum Techniki. Dwutygodniowy pobyt zakończył się uroczystym podsumowaniem praktyk, podczas którego uczniowie zostali pochwaleni za zaangażowanie w codzienną pracę, punktualność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków a także za wiedzę. Każdy z uczestników otrzymał stosowną ocenę oraz certyfikat potwierdzający odbycie praktyk. Te dwa tygodnie minęły bardzo szybko, ale z pewnością uczniowie wiele się podczas ich trwania nauczyli, także  rozwinęli swoją znajomość języka niemieckiego. To pokazuje, że z takich praktyk, jak ta zawsze warto korzystać, ponieważ dają one ogromne możliwości rozwoju.