Dla ucznia i rodzica

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2017/2018

 

Aktualny kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Planowane terminy zebrań z rodzicami  godz.  17.30   

  • 14 września 2017 r      organizacja pracy szkoły   
  • 14 grudnia 2017 r.       zagrożenia -  I półrocze
  • 18 stycznia 2018 r.      śródroczna
  •  5 kwietnia 2018 r.       zagrożenia w  klasach maturalnych
  • 24 maja 2018 r.          zagrożenia końcowo roczne

 

Nauczyciele nie będący wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi mają dyżur
w wyznaczonych salach, w godzinach: 18.00-19.00

 


Planowane terminy wystawiania zagrożeń i ocen ostatecznych uczniów

(do godz. 14.20)

I półrocze
- zagrożenia do 13.12. 2017 r.
- oceny do 17.01. 2018 r.


II pólrocze :
- zagrożenia w klasach maturalnych – do 4.04.2018
- oceny końcowo roczne w klasach maturalnych – 24.04.2018
- zagrożenia w pozostałych klasach do 23.05.2018 ( klasa II TR –9.05.2018)
- oceny końcowo roczne w pozostałych klasach do 18.06.2018 (klasa II TR- 4.06.2018)