Nowoczesny Zetor

Post Image

 

W miniony piątek w naszym szkolnym zetorze została zamontowana nawigacja rolnicza, dzięki której ciągnik zyskał zupełnie nowe możliwości (urządzenie nie tylko wytycza tor jazdy, ale również poprzez obecność specjalnej kierownicy prowadzi pojazd, zatem rola operatora ogranicza się jedynie do właściwego zaprogramowania toru jazdy; w połączeniu z sygnałem korekcyjnym RTK nawigacja pozwala na pracę z dokładnością nawet do 2,5 cm; urządzenie pozwala także dokonywać pomiarów powierzchni, tworzyć mapy pola czy dokumentację wykonanych prac, a po odpowiedniej rozbudowie ponadto sterować maszynami współpracującymi z ciągnikiem w standardzie ISOBUS).

Nawigacja ułatwi pracę w polu oraz przyczyni się do oszczędności czasu i środków produkcji. Jej podstawowym zadaniem jest jednak edukacja uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, którzy będą mieli możliwość w ramach zajęć praktycznych własnoręcznie obsługiwać najnowocześniejszy sprzęt.

Dariusz Stefański