Pedagodzy

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek

08:00 - 15:30

Wtorek

08:00 - 15:30

Środa

11:30 - 15:30

Czwartek

11:30 - 14:30

Piątek

08:00 - 11:35

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

Poniedziałek

09:30 - 11:30

Wtorek

13:00 - 15:00

Środa

12:30 - 14:30

Czwartek

08:00 - 12:00

 

 

Kontakt: 663 308 983
Numer telefonu: 42 719 89 83
Adres e- mail: pedagog@zs1bratoszewice.pl

Drogi rodzicu:

Istnieje możliwość spotkania w innym terminie.Proszę tylko o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby konsultacji,w celu ustalenia dogodnego terminu.

Serdecznie zapraszam!
mgr Anna Mackiewicz - Wójcik

 


Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości!

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

 • Ktoś naruszył Twoje prawa.
 • Czujesz się samotny, a koledzy i rodzice Cię nie rozumieją.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoimi pomysłami lub sukcesami.
 • Chciałbyś pomóc innym ale nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz trudności w nauce, potrzebujesz pomocy lub rady.

PAMIĘTAJ – NIE MA SYTUACJ BEZ WYJŚCIA!

Rodzicu, zwróć się do pedagoga gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o sytuacji szkolnej dziecka.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym.
 • Potrzebujesz pomocy w czytaniu opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • Chciałbyś skierować swoje dziecko na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
 •  

Pedagog szkolny współpracuje  ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Głownie, ul. Kościuszki 10 – w budynku Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych, wejście od strony Boiska.
https://www.poradniapp-glowno.pl/
poradniagl@poczta.onet.pl

tel: (042) 719-07-67
fax: (042) 719-07-67

 

Placówki świadczące pomoc uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
  tel: 42 652 92 14, 42 715 58 19
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego
  ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź
  tel: 42 676 16 61
 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
  ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź
  tel: 42 646 40 12, 42 645 98 32
 • Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
  ul. Kościuszki 48, 90-514 Łódź
  tel: 42 632 78 43
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
  ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
  tel: 42 675 77 16
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
  ul. Franciszkańska 85, 91-838 Łódź
  tel: 42 640 65 91
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci PROM
  ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
  tel: 42 630 03 73
 • Fundacja Uwolnienie
  ul. Inowrocławska 5 a, 91-020 Łódź
  tel: 42 640 62 40, 42 633 93 36

Pomoc w przypadku występowania zachowań agresywnych

 • TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  0 42 682 28 37

  od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 20.00
  przy telefonie dyżurują specjaliści, którzy będą podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
  0 42 638 47 77

  od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 14.00
  dla osób, które chcą poinformować o nieprawidłowościach lub niepokojących sytuacjach dziejących się w szkołach i ich okolicach, które dotyczą dzieci i młodzieży
 • Adres e-mail: stop-przemocy@uml.lodz.pl
  porady i pomoc fachowców dla osób doświadczających przemocy

WAŻNE TELEFONY:

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”:

Tel. 42 637- 17- 15.

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków :

Tel. 22 824- 25- 01, czynna codziennie od 8.00- 18.00.

Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym:

Tel. 116123.

Telefon zaufania dla osób z uzależnieniem behawioralnym:

Tel. 801 889 880.

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją:

Tel. 0 801 140 068, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00- 20.00.

Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Głownie:

Tel: (42) 719-07-67.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Tel.  (42) 719 81 53.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie:

Tel. 427198501.

 

 


Post Image

 


Przydatne Strony Internetowe:

Środki psychoaktywne, uzależnienia i zdrowie:

http://www.fas.org.pl/ (Fundacja Wspierająca osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. )

https://cyberrescue.me/ (cyberprzemoc - pomoc)

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/ (uzależnienia behawioralne)

https://dopalaczeinfo.pl/

https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/

http://e-stawiamnazdrowie.pl/

http://e-zdrowiewpracy.pl/

http://www.fas.edu.pl/

http://www.parpa.pl/

http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

http://dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.org.pl/

http://pomaranczowalinia.pl/

Przemoc:

http://www.niebieskalinia.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/

Film profilaktyczny dotyczący stalkingu

Depresja:

https://dobrzezejestes.org/ - przeciwdziałanie depresji

https://www.youtube.com/watch?embed=no&v=EJ_S5Rjt_iI - życie z depresją

http://sposobynadepresje.pl/

http://twarzedepresji.pl/

http://zobaczznikam.pl/o-kampanii/

https://www.youtube.com/watch?embed=no&v=wlsUN4VOcGs - "Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci" - dr Magdalena Śniegulska

Profilkatyka:

https://www.raknroll.pl/

Pozostałe:

https://www.youtube.com/watch?v=ucazOCyridU  - Pamięć Doskonała - 7 TECHNIK UCZENIA SIĘ i zapamiętywania

https://www.youtube.com/watch?v=E_Q8GMuV7cM  Jak się uczyć szybko, bez stresu i zmęczenia? Mega demonstracja

https://gotowi.org/- informacje o zachowaniu się podczas różnych zagrożeń

http://zaszczepsiewiedza.pl/ - strona internetowa dotycząca szczepień

http://szczepienia.pzh.gov.pl/ - szczepienia

https://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489 (strona dotycząca narkotyków i narkomanii)

http://www.pck.pl/

http://instytutep.pl/ (Instytut Edukacji Pozytywnej)

https://www.youtube.com/watch?v=nL2cjZiHRR4 ( 9 miesięcy ciąży w  4 minuty- filmik)

https://www.youtube.com/watch?v=ThxWdkYJHqA&feature=youtu.be (Biała śmierć? Przepis na życie, czyli cukrzyca od kuchni )

http://poradniapp-glowno.pl/

https://dysleksjarozwojowa.wordpress.com/

http://www.e-zamek.pl/

http://www.psychologia.net.pl/

http://zobaczjestem.pl/

https://www.sexed.pl/#ogranizacje  (edukacja seksualna)

http://federa.org.pl/ (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny)

https://www.youtube.com/watch?v=fF2C6L0Gv1o - przemoc rówieśnicza

https://fdds.pl/ - Fundacja Dajemy Dzieciom  ( pomoc dzieciom będącym ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego)

https://www.youtube.com/watch?v=Wp-vF27-PPE - kampania społeczna pt. “Narkotyki i dopalacze zabijają”

https://www.youtube.com/watch?v=yUW5E4GYlvU - Fundacja Aflofarm - Nie Spal się na Starcie

https://www.youtube.com/watch?v=vt3dWfBtuCU - Jeden dzień - wart całe życie 

https://www.youtube.com/watch?v=eF9tKseairs - Organizm w dobrym nastroju ft Monika Borzym i Łukasz Stasiak

https://www.youtube.com/watch?v=YvEv6TtKTSU - Bezpieczne Wakacje, Trzeźwa Reakcja (kampania społeczna)

https://www.youtube.com/watch?v=0sZdryLHJkU - Spot akcji promującej bezpieczeństwo na drogach

https://www.youtube.com/watch?v=x8zB8_nO5Ec - seksting spot profilaktyczny Artykuły które warto przeczytać: