Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga:

 

Poniedziałek

10.20-15.20

Wtorek

8.00-12.30

Środa

8.00-13.00

Czwartek

8.00-11.30

Piątek

11.20-15.20

Telefon: 42 719 – 89- 83

                                                                          SERDECZNIE ZAPRASZAM!
                                                                                                              Elwira Lasak

 


Post Image

,,Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości ! ”

 

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

    • Ktoś naruszył Twoje prawa.
    • Czujesz się samotny, a koledzy i rodzice Cię nie rozumieją.
    • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami.
    • Masz problemu rodzinne i nie potrafisz sobie z nimi poradzić.
    • Chcesz podzielić się swoimi pomysłami lub sukcesami.
    • Masz trudności w nauce, potrzebujesz pomocy lub rady.

PAMIĘTAJ! – Nie ma sytuacji bez wyjścia!

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

    • Niepokoi Cię zachowanie twojego dziecka.
    • Chcesz porozmawiać o sytuacji szkolnej swojego dziecka.
    • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
    • Potrzebujesz pomocy w czytaniu opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 

Pedagog
mgr Elwira Lasak


Wśród zadań pedagoga szkolnego znajdują się:

    1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, określanie ich predyspozycji,  analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów z nią związanych oraz wspieranie mocnych stron uczniów.
    2. Organizowanie i udzielanie w różnych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
    3. Prowadzenie zajęć kompensacyjno- korekcyjnych dla uczniów wymagających takiej pomocy.
    4. Działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej.
    5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
    6. Podejmowanie działań wychowawczo- profilaktycznych, w tym profilaktyki uzależnień, w stosunku do uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowym i zapobieganie zaburzeniom zachowania z udziałem rodziców i nauczycieli oraz wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli.
    7. Współpraca z instytucjami oświatowymi i wspierającymi szkołę.
    8. Działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej i opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

NASZ PEDAGOG:

    • Wysłucha Cię.
    • Skieruję Cię do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz.
    • Zorganizuje pomoc materialną, jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja.
    • Służy Ci pomocą i radą.
    • Wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy.

 

 

Do pobrania:

Wniosek Rodzica o skierowanie na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.


WAŻNE TELEFONY:

 

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”:

Tel. 42 637- 17- 15.

Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków :

Tel. 22 824- 25- 01, czynna codziennie od 8.00- 18.00.

Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym:

Tel. 116123.

Telefon zaufania dla osób z uzależnieniem behawioralnym:

Tel. 801 889 880.

Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją:

Tel. 0 801 140 068, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00- 20.00.

Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Głownie:

Tel: (42) 719-07-67.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Tel.  (42) 719 81 53.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie:

Tel. 427198501.


Przydatne Strony Internetowe:

Środki psychoaktywne, uzależnienia i zdrowie:

http://www.fas.org.pl/ (Fundacja Wspierająca osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. )

https://cyberrescue.me/ (cyberprzemoc - pomoc)

http://www.nacomito.com.pl/ (narkotyki i dopalacze)

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/ (uzależnienia behawioralne)

https://dopalaczeinfo.pl/

https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/projekty-wspolfinansowane-ze-srodkow-zagranicznych/560-program-edukacyjny-ars-czyli-jak-dbac-o-milosc

http://e-stawiamnazdrowie.pl/

http://e-zdrowiewpracy.pl/

http://zdrowiewciazy.pl/

http://www.fas.edu.pl/

http://www.parpa.pl/

http://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489

http://dopalaczeinfo.pl/

http://www.narkomania.org.pl/

http://www.narkotyki.com.pl/

http://pomaranczowalinia.pl/

Profilaktyka:


https://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/#/czym-jest-dokuczanie
 - Kampania Bądź kumplem - nie dokuczaj!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xzv7eZ-8gW4 - Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka ,,Powiedzmy STOP szkolnej agresji"

https://www.youtube.com/watch?v=hKamD6QQbv0&t=10s - Kampania Społeczna ,,Zaraźliwa pomoc... film, który zmienia"

https://www.youtube.com/watch?v=021q_JtrXko - projekt: "Dzieciaki i hip-hop przeciwko przemocy" realizowanego przez Fundację Polskie Forum Migracyjne we współpracy z międzykulturową Szkołą Podstawową nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie.

https://www.youtube.com/watch?v=3UAAmvBAaUo - Brytyjski Mam Talent 8 - Bars & Melody - autorski utwór przeciw znęcaniu się nad słabszymi

https://www.youtube.com/watch?v=R80K4A2VsQE - Zrób ten krok, piosenka inspirowana drugim modułem projektu Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Zimbardo

https://www.youtube.com/watch?v=5RhceDGWMEs - Szkoła bez przemocy - Kiedy pomaganie staje się wolontariatem

 

Przemoc:

http://www.niebieskalinia.pl/

http://www.parpa.pl/

http://www.interwencjakryzysowa.pl/

Depresja:

https://www.youtube.com/watch?embed=no&v=EJ_S5Rjt_iI - życie z depresją

https://wyleczdepresje.pl/ 

http://sposobynadepresje.pl/

http://twarzedepresji.pl/

http://depresja.org/kampania-spoleczna-zyc-nie-umierac/

http://zobaczjestem.pl/

http://zobaczznikam.pl/o-kampanii/

https://www.youtube.com/watch?embed=no&v=wlsUN4VOcGs - "Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci" - dr Magdalena Śniegulska

Pozostałe:


http://www.zdrowiewciazy.pl/index.php/zdrowie-w-ciazy/dobrostan-psychiczny/751-jak-pomoc-nieletniej-matce

http://zaszczepsiewiedza.pl/ - strona internetowa dotycząca szczepień

http://szczepienia.pzh.gov.pl/ - szczepienia

https://www.kbpn.gov.pl/o_narkotykach_i_inarkomanii.htm?id=111489 (strona dotycząca narkotyków i narkomanii)

http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/

http://www.pck.pl/

http://instytutep.pl/ (Instytut Edukacji Pozytywnej)

https://www.youtube.com/watch?v=nL2cjZiHRR4 ( 9 miesięcy ciąży w  4 minuty- filmik)

https://www.youtube.com/watch?v=VVBHwVBBB4g (Miłość nie zna granic - filmik dotyczący tolerancji)

https://www.youtube.com/watch?v=ThxWdkYJHqA&feature=youtu.be (Biała śmierć? Przepis na życie, czyli cukrzyca od kuchni )

http://safeinternet.pl/ (bezpieczeństwo w internecie)

http://poradniapp-glowno.pl/

https://dysleksjarozwojowa.wordpress.com/

http://mgops-strykow.idcom-web.pl/

http://www.e-zamek.pl/

http://www.psychologia.net.pl/

http://odwagaratujezycie.pl/

http://zobaczjestem.pl/

https://www.sexed.pl/#ogranizacje  (edukacja seksualna)

https://lekarzekobietom.pl/

http://federa.org.pl/ (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny)

https://www.youtube.com/watch?v=fF2C6L0Gv1o - przemoc rówieśnicza

https://fdds.pl/ - Fundacja Dajemy Dzieciom  ( pomoc dzieciom będącym ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego)

https://www.youtube.com/watch?v=Wp-vF27-PPE - kampania społeczna pt. “Narkotyki i dopalacze zabijają”

https://www.youtube.com/watch?v=yUW5E4GYlvU - Fundacja Aflofarm - Nie Spal się na Starcie

https://www.youtube.com/watch?v=vt3dWfBtuCU - Jeden dzień - wart całe życie 

https://www.youtube.com/watch?v=eF9tKseairs - Organizm w dobrym nastroju ft Monika Borzym i Łukasz Stasiak

https://www.youtube.com/watch?v=YvEv6TtKTSU - Bezpieczne Wakacje, Trzeźwa Reakcja (kampania społeczna)

https://www.youtube.com/watch?v=0sZdryLHJkU - Spot akcji promującej bezpieczeństwo na drogach

https://www.youtube.com/watch?v=x8zB8_nO5Ec - seksting spot profilaktyczny


 Artykuły które warto przeczytać: