Certyfikat „Szkoły Pozytywnego Myślenia 2022”

Post Image

 

Z dumą informujemy, iż po raz kolejny zdobyliśmy zaszczytne miano „Szkoły Pozytywnego Myślenia”. Miniony rok szkolny obfitował w różnorodne zadania, mające na celu wsparcie motywacji uczniów do nauki przedmiotów ścisłych. Pokazywaliśmy młodzieży jak można budować relacje i dbać o samorozwój poprzez obcowanie ze sztuką, a także budowaliśmy relacje w „smacznych” okolicznościach. Skupialiśmy się również na budowaniu lepszej komunikacji, również w warunkach zdalnych. Zastanawialiśmy się jakie znaczenie mają technologie w życiu młodych ludzi i w jaki sposób przekładają się one na ich sposób komunikowania. W trakcie trwania programu skupiliśmy się przede wszystkim na tematyce zarządzania finansami w przełożeniu na dobrostan psychiczny uczniów jak również i nas- dorosłych. Analizowaliśmy kwestię „zarządzania sobą w czasie”, która może pomóc w poprawie oceny własnej wartości oraz w poprawie osiągnięć edukacyjnych. Rozmawialiśmy również o radzeniu sobie z emocjami a także o rozwiązywaniu sytuacji trudnych poprzez kreatywną formę ekspresji, jaką są komiksy. Skupiając się na tematyce kreatywności i na tym, na ile ona pomaga nam w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, wspólnie opracowaliśmy grę edukacyjną.

Uzyskanie certyfikatu obliguje nas do aktywnego uczestnictwa w kolejnych działaniach programowych, a także zachęca do nieustannego dbania o pozytywną atmosferę w naszym uczniowskim środowisku. Pragniemy zaangażować do współpracy coraz większą grupę uczniów jak również i rodziców po to, aby podjęte działania podnosiły jakość pracy naszej szkoły.

 Zapraszamy Wszystkich do współpracy!

Koordynator Programu
Justyna Rudnicka