Dzień Edukacji Narodowej

Post Image

 

„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności
zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania…"

Beverly Conklin

W czwartek  13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademia, zorganizowana przez uczniów klas: 4 TAM oraz 4 TL, odbyła się na sali gimnastycznej, na której zebrała się Społeczność Uczniowska, pracownicy administracji i obsługi oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach. Prowadzący uczniowie: Dawid Robaszewski, Jakub Osiecki oraz Bartłomiej Gudej serdecznie powitali wszystkich, a następnie podziękowali nauczycielom i wychowawcom za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy.

Podczas akademii Pani Dyrektor Beata Jachurska przypomniała zgromadzonym, że 14 października jest wyjątkowym świętem dedykowanym nauczycielom, wychowawcom, jak również wszystkim pracownikom oświaty- ludziom, którzy kształtując umysły dzieci i młodzieży, ich umiejętności a także wiedzę oraz zainteresowania, tworzą przyszłość naszej Ojczyzny. Podkreślając jak ważna jest misja nauczania i wychowania współczesnych pokoleń, Pani Dyrektor wręczyła nagrody oraz liczne podziękowania wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie w działania dydaktyczno- wychowawcze i organizacyjne w minionym roku szkolnym. W słowach uznania, podziękowała za trud i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę, jednocześnie życząc wszystkim radości, sukcesów w realizacji trudnych zamierzeń, szacunku i uznania wśród uczniów. Po wręczeniu nagród, uczniowie prowadzący uroczystość, przybliżyli genezę święta Dnia Edukacji Narodowej, podkreślając jego znaczenie w historii naszego państwa.

Na koniec  ceremonii pierwszoklasiści złożyli przysięgę godnego reprezentowania imienia szkoły oraz dbania o jej tradycje i zwyczaje. Po wypowiedzeniu słów przysięgi stali się już oficjalnie uczniami naszej szkoły. Ważnym punktem  uroczystości było również przedstawienie przez uczniów klas pierwszych samodzielnie przygotowanych prezentacji multimedialnych, w których pochwalili się swoimi pasjami i zainteresowaniami. Dzięki tej inicjatywie społeczność szkoły mogła lepiej poznać nowych uczniów i z radością przyjąć ich do uczniowskiego grona.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce; cierpliwości i wytrwałości,
aby służba tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców…

Adrian Tomes