Święto Niepodległości

Post Image

 

„Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi,
Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,
To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,
Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci…”.

Juliusz Słowacki

 

„NASZE DROGI KU WOLNOŚCI…”

„Polsko nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem…”.  Słowa poety- Leopolda Staffa, stanowiły wstęp do refleksji poświęconej Narodowemu Świętu Niepodległości. Akademia, upamiętniająca ten doniosły moment historyczny, odbyła się w naszej szkole 10 listopada 2022 r. Po wprowadzeniu sztandaru szkolnego i uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrała Pani Dyrektor Beata Jachurska, która w swoim przemówieniu podkreśliła rangę wydarzenia sprzed 104 laty jak również i ten fakt, jaką wartość posiada ono dzisiaj. Dzień 11 listopada to okazja nie tylko do wspomnień o tamtych chwilach, to także moment, w którym należy przypomnieć młodym pokoleniom o tym, co nasze- polskie, odzyskane i okupione krwią przodków. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż patriotyzm to wartość trwała, nieprzemijająca a przez to wciąż aktualna. Nie można żyć w oderwaniu od naszych korzeni, dlatego w każdym czasie należy dawać świadectwo własnej przynależności narodowej. Mimo iż żyjemy w wolnym kraju to musimy dbać o wspólne interesy i wspólny dom, jakim jest Polska. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest udział w wyborach, oddanie głosu, który może okazać się decydującym w kluczowych dla państwa zmianach.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas: III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz III Technikum Informatycznego. Młodzież, pod kierunkiem p. Edyty Kunce, zaprezentowała montaż słowno- muzyczny, mówiący o dramatycznej walce Polaków o niepodległość. Wspomnienie ważnych wydarzeń okresu niewoli i odzyskania upragnionej wolności po raz kolejny uświadomiło nam ogrom poświęcenia i ofiary polskich dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na więzienia, tułaczkę i samotną śmierć. W nastrój powagi i zadumy wprowadziły nas także strofy wierszy patriotycznych i pieśni legionowych, które pokazały, iż obchody 11 listopada to chwila wyrażenia naszego szacunku dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.

W drugiej części uroczystej akademii wystąpili uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego, którzy pod kierunkiem Pana Andrzeja Pożarlika przygotowali montaż słowno- muzyczny oraz krótką symboliczną inscenizację. Wiodącym tematem była historia Batalionów Chłopskich i ich obrona polskiej wsi przed terrorem niemieckim w okresie II wojny światowej.

„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej…”
- niech te przepiękne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego
będą wskazówką dla nas- współczesnych jak żyć, jak postępować,
jak właściwie wykorzystać owoce heroizmu tych,
którzy oddali życie za naszą wolność.