Tydzień Przedsiębiorczości w „ Agrotroniku”

Post Image

 

23 listopada 2022 r. w ramach „Tygodnia Przedsiębiorczości” odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, prowadzone przez  Panią Katarzynę Nowak – kierownika działu „Rozwoju Obszarów Wiejskich” Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Uczniowie Technikum Agrotronicznego pogłębili wiedzę na temat możliwości modernizacji swoich gospodarstw za pomocą unijnych funduszy. Zainteresowanie uczniów było ogromne, gdyż w nowej Wspólnej Polityce Rolnej zostały zwiększone środki finansowe na tego typu działania („Premia dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”).

Łukasz Sobczyk