Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza może zmienić życie...

Post Image

 

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w Ogólnopolską Akcję ,,Góra Grosza” (XXIII edycja) organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Jej głównym celem jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

            Dzięki zaangażowaniu młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły Samorząd Uczniowski zebrał fundusze w wysokości 311, 37 zł.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie się w zbiórkę groszy!