Wykonywanie usług kelnerskich

 

  Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • obsługa  gości;
 • przygotowanie do profesjonalnej pracy w barze, a także podstawy pracy barmańskiej.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
Okres nauczania: 18 zjazdy, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co 2 tygodnie sobota, niedziela

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: urządzanie i bezpieczeństwo pracy w gastronomii, podstawy żywienia, technologia sporządzania potraw i napojów, obsługa kelnerska, język obcy w pracy kelnera.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: pracowania obsługiwanie gości, pracowania przygotowanie potraw i napojów, zajęcia praktyczne.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

  • Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, T.10. Organizacja usług gastronomicznych może uzyskać dyplom KELNERA .
  • Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach lub może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.
  • Zawód pożądany we wszystkich krajach UE.