Chcę być przedsiębiorczy

Projekt „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, którego realizatorem jest Instytut HR, ma na celu stworzenie i przetestowanie programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o atrakcyjne i efektywne narzędzia kształtujące postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży.
Obecnie na podstawie doświadczeń nauczycieli i uczniów testujących wstępne wersje opracowywana jest finalna wersja -kompletny program do nauczania podstaw przedsiębiorczości, który zawiera:

W naszej szkole w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz zajęć wychowawczych wdrażane będą wybrane narzędzia tego programu.
Mamy nadzieję, że wykorzystanie tych materiałów, przyczyni się do kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów.


Koordynator Aleksandra Twardowska