Certyfikat dla szkoły

Post Image

 

25 kwietnia nasza szkoła otrzymała ( już po raz drugi) certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Było to uwieńczenie trzyletniego działania całej szkoły na rzecz zdrowia. Certyfikat z rąk Kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiegoodebrały w imieniu społeczności szkolnej p. Magdalena Mackiewicz -dyrektor oraz p. Ewie Piszczyńska - koordynator projektu. Uroczystość miała miejsce podczas konferencji „Edukacja dla zdrowia” zorganizowanej wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Tematyka konferencji skupiła się wokół programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych w szkołach – poświęconych zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Uczestnicy zastanawiali się również m.in. jak zapobiegać wadom postaw wśród dzieci, rozwiązać problem zbyt ciężkich tornistrów oraz zachęcać młodzież do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

oprac. Ewa Piszczyńska