Jak sprzedawać przetworzone produkty?

Post Image

 

W dniu 7 marca uczniowie klas 3TŻ, 3TR oraz 4TR wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego znajdującym się w Bratoszewicach.

Szkolenie pt.,,Rolniczy Handel Detaliczny - uwarunkowania sprzedaży produktów przetworzonych z gospodarstwa rolnego, obecny stan prawny" prowadziła Pani Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Uczniowie zapoznali się m.in. z przepisami prawnymi dotyczącymi sprzedaży produktów żywnościowych, nazwami organów kontroli zajmujących się kontrolą jakości, limitami sprzedaży dla poszczególnych grup produktów.

opracowała Edyta Piórkowska