Dzień Edukacji Narodowej

Post Image


We wtorek  13 października, odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Celebracja tego ważnego wydarzenia miała miejsce na sali gimnastycznej. Zebrali się tam nasi uczniowie, zarówno Ci starsi jak i najmłodsi, pracownicy administracji i obsługi oraz całe grono pedagogiczne. Prowadzący uczniowie powitali wszystkich, podziękowali nauczycielom za tworzenie partnerskich relacji w szkole.

Nasi pierwszoklasiści złożyli oficjalne ślubowanie, następnie głos zabrała Pani Dyrektor, serdecznie dziękując wszystkim pracownikom szkoły za  ich dotychczasową pracę, wkład jaki muszą w nią włożyć. Dyrekcja wręczyła również nagrody wyróżniającym się nauczycielomi pracownikom administracji i obsługi oraz złożyła im osobiste gratulacje.

Nagrodę Burmistrza otrzymała Pani Katarzyna Biernacka.

Nagrodą Dyrektora wyróżniono czterech nauczycieli i dwóch pracowników administracji i obsługi. Uzyskali ją: Pani Elżbieta Czesny, Pan Tomasz Piestrzeniewicz, Pan Andrzej Pożarlik, Pani Żaneta Wojciechowska, Pani Agnieszka Sidorczuk oraz Pani Agnieszka Tomczyk.

Po wręczeniu nagród, uczniowie prowadzący uroczystość przybliżyli krótko genezę święta Dnia Edukacji Narodowej, jego znaczenie. Ale, żeby podniosła atmosfera nie wpłynęła źle na skupienie uwagi słuchaczy na dłużej, prowadzący zaprosili widownię na krótki skecz, żartobliwie nawiązujący do tematu edukacji narodowej. Uczniowie wcielili się w role nauczyciela i dwojga „przypadkowych” uczniów na lekcjach.

Pani Dyrektor podziękowała na koniec zaangażowanym uczniom oraz wychowawcom klas II technikum logistycznego, agrotronicznego i mechatronicznego, Pani Ewie Chudy oraz Panu Adrianowi Tomesowi za przygotowanie całej uroczystości.

Panowała godna, ciepła i bardzo przyjemna atmosfera, co pozostanie z nami na dłużej,dając energię i zapał na pozostałą część roku szkolnego 2020/2021.

Opracowała: Ewa Chudy

Fotografia: K. Biernacka