Sesja egzaminacyjna styczeń-luty 2021

Szczegółowy harmonogram egzaminów    http://www.zs1bratoszewice.pl/e_nowy.html

  • Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), dokument stwierdzajacy tożsamość ze zdjęciem i numerem PESEL.
  • Wykaz  materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części
    praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2021 r

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
ekierka, temperówka

AU.22

Obsługa magazynów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

AU.32

Organizacja transportu

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

RL.17

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
i pszczelarskiej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka,
ekierka, temperówka

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, tem
perówka

EE.21

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.