Komunikat z dnia 14.01.2021 r.

Post Image


Po powrocie z ferii zimowych ( od dnia 18.01.21 r.) uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych zgodnie z obowiązującym planem
(plan „ zdalne nauczanie).

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole. W dniu zajęć praktycznych klasa/ grupa klasy danego zawodu nie ma lekcji on-line ( lekcje pozostawiane są na zdalnym dysku).

Uczniowie klas czwartych uczestniczą w konsultacjach maturalnych w szkole ( język polski i języki obce, matematyka).

 

Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły