Świąteczne mianowania

Post Image

 

Z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Nr 1 w Bratoszewicach kadeci klasy drugiej Liceum Mundurowego otrzymali mianowania na wyższy stopień wojskowy, czyli tytuł żołnierza oznaczający miejsce danej osoby w hierarchii wojskowej oraz warunkujący zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym.

Na stopień starszego kadeta może być mianowana osoba, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w wykonywaniu zadań służbowych oraz w dziedzinie dyscypliny wojskowej .

Wszystkim awansowanym gratulujemy!!!

Andrzej Pożarlik