„My z niego wszyscy…”

Post Image

 

W dniu 14 grudnia młodzież pod opieką p. Anny Pieczykolan przygotowała gazetkę okolicznościową z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza- najwybitniejszego poetypolskiego romantyzmu, publicysty, działacza politycznego. Znaczenie twórcy dla dziejów literatury i kultury duchowej Polaków wydaje się być nie do przecenienia. Ten wielki człowiek głęboko i trwale zapisał się w naszej świadomości zbiorowej. Mickiewicz to wzór romantycznego poety- Polaka, wybitna indywidualność, poeta- prorok wyrażający uczucia i tęsknoty całego narodu, duchowy przywódca. Jak bardzo był wówczas ceniony, pokazują słowa innego wielkiego romantyka- Zygmunta Krasińskiego, który twierdził:„My z niego wszyscy”.

Twórczość Mickiewicza, prawdziwie wybitna, nie przeminęła wraz z nadejściem kolejnej epoki; oparła się działaniu czasu i do dziś stanowi niewyczerpane źródło inspiracji, a wielki romantyk jest ciągle olbrzymim autorytetem. Jego znaczenie dla literatury jest fundamentalne, aż do dziś toczy się w kulturze polskiej dialog z tradycją Mickiewicza, który wpłynął na język i wyobraźnię, stworzył kanon podstawowych problemów egzystencjalnych i zbiorowych. Inspirował wielu poetów, także tych, którzy mu się przeciwstawiali (J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid, Wyspiański, Cz. Miłosz). Poeta stał się tematem utworów literackich, muzycznych, malarskich.

Bardzo trafnie znaczenie Mickiewicza dla tożsamości Polaków określa poeta- Tadeusz Różewicz, który porównuje jego twórczość do chleba, którym karmi się cały naród:

„Chleb
który żywi i zachwyca
który się w krew narodu zamienia
poezja Mickiewicza
sto lat nas karmi

ten sam chleb
siłą uczucia
rozmnożony…”.

Z okazji przypadającej rocznicy urodzin naszego wieszcza, uczniowie klas II Technikum: Żywienia i Usług Gastronomicznych, Mechatronicznego i Logistycznego przystąpili do konkursu literackiego „Miej serce i patrzaj w serce”. Konkurs poświęcony życiu i twórczości poety obejmował dwie kategorie (test wiedzy orazprezentację multimedialną na dowolnie wybrany temat: ,,Adam Mickiewicz-życie i twórczość ",„Twórczość Mickiewicza w świetle dzieł kultury”). Dla uczniów, którzy zdobyli największenoty została przewidziana nagroda w postaci jednostkowej oceny celującej z przedmiotu.

W dziedzinie prezentacji multimedialnej wyróżnienie otrzymali: Dawid Jankowski i Bartosz Abramczyk z kl. II TL (ocena celująca),  Krystian Kaczmarek i Jagoda Perzyńska z kl. II TL, Szymon Stasiak i Maciej Zuchora z kl. II TM oraz Paweł Brzózka i Dariusz Michalak z kl. II TŻ (ocena bardzo dobra). Serdecznie gratuluję i dziękuję.

Anna Pieczykolan