Stypendia rozdane

Post Image


W dniu 21 lutego 2020 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi nasze uczennice klasy II Technikum Logistycznego odebrały  listy gratulacyjne dla stypendystów wyłonionych w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. 

Serdecznie gratulujemy:  

Cieszymy się,  że znalazły się w grupie 300 najzdolniejszych zawodowców w województwie łódzkim.

Opracowała: E. Czesny