Warsztaty z Arvato po raz drugi

Post Image


Kontynuując prowadzoną współpracę  z firmą Arvato Supply Chain Solutions w Polsce,  w dniu 25 lutego br. kolejna grupa uczniów - klasa IV Technikum rolniczego i Technikum żywienia i usług gastronomicznych spotkała się z Koordynator ds. Rozwoju Kadr w Arvato Supply Chain Solutions w Polsce p. Dorotą Kierasińską.  

Pani Koordynator podzieliła się swoim doświadczeniam związanym z procesami rekrutacji pracowników.  Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności m.in. konstruowania dobrego życiorysu zawodowego,  przygotowania i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

opracowała: Elżbieta Czesny