Pomagamy !

Post Image

 

 

„Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi,
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”
Richard Dehmel

W okresie ostatnich miesięcy Samorząd Uczniowski zbierał pieniądze na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. Podczas zbiórki kilka osób indywidualnie przekazało kwoty do wspólnej puli. Dzięki ogromnemu wsparciu społeczności Uczniowskiej, nauczycieli i pracowników naszej szkoły udało się uzbierać 1016,78 zł.

Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji, która w swojej działalności między innymi:

• wypłaca stypendia na kształcenie dla sierot,
• udziela zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
• dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot po poległych na służbie policjantach.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w organizację zbiórek.

Anna Wójcik