Święto Niepodległości

Post Image

 

Niepodległość jest dobrem, nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.
Józef Piłsudski

Narodowe Święto Niepodległości to Polskie święto państwowe obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). 11 listopada to również symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa.

Dnia 12 listopada w Naszej Szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy pierwszej Technikum Agrotronicznego i Technikum Mechatronicznego oraz klasy trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, pod opieką wychowawców: pana Adriana Tomesa oraz pani Anny Wójcik. Uczniowie przypomnieli, że dziejenaszej Ojczyzny to rzadko dni spokojne i szczęśliwe. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyły groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wolność. Uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski, począwszy od pierwszego rozbioru (1772 rok) aż do odzyskania Niepodległości. Przytoczono przykłady heroicznej walki o Polskę: zbrojnej (m.in. Powstanie Kościuszkowskie, Powstanie Styczniowe) ale również walki zwynarodowieniem -  zakazowi używania języka polskiego oraz przestrzegania polskich obyczajów i obrzędów. Omawiane wydarzenia historyczne przeplatały wiersze oraz utwory wokalne m. in. ,,Ojczyzno ma”, ,,My Pierwsza Brygada” i ,,Rozkwitały pąki białych róż”.

Na zakończenie apelu Pani Dyrektor Magdalena Mackiewicz przypomniała, że Ojczyzna i Niepodległość to wielki zbiorowy obowiązek i w naszych rękach leży jej los. Podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości.

Opracowała: Anna Wójcik

Zdjęcia: Katarzyna Biernacka