Rekrutacja 2018/2019

Zasady rekrutacji:

 

Zarządzenie Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.w sprawie ustalania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Regulamin rekrutacji
PODANIE - Technikum
PODANIE - Liceum

 

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego

 

Data początkowa 

Data końcowa       

 Informacje o etapie         

 

21.05.2018 

 

20.06.2018  12:00

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (pierwszego wyboru)

 

21.05.2018 

 

07.06.2018 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

22.06.2018

 

 13.07.2018

 

Wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi z listy zakwalifikowanych

 

22.06.2018 

 

26.06.2018    12.00

 

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego

-------------

12.07.2018  12:00

 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

12.07.2018  12:00

19.07.2018  12:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub  kandydatów pełnoletnich