Nie ma większego piękna nad życie

Post Image

 

Jak powiedział kiedyś angielski poeta John Ruskin: "Nie ma większego piękna nad życie", trzeba więc o nie dbać, a w sytuacjach zagrożenia umieć je ratować!

W celu utrwalenia oraz pogłębienia wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku lub w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia, do Naszej szkoły dnia 10 września został zaproszony dyplomowany ratownik medyczny mgr Konrad Miedziński. W zajęciach uczestniczyli wybrani uczniowie klas pierwszych i drugich technikum.

Podczas spotkania Nasi wychowankowie uczyli się, jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową, czyli potocznie mówiąc -masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora AED, który powinien być dostępny publicznie. Defibrylator AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana. Najnowsze urządzenia wykorzystują metodę dwufazową, która automatycznie dopasowuje parametry wyładowania do potrzeb pacjenta. Jeśli pierwsze wyładowanie nie przywróci prawidłowej akcji serca, urządzenie podaje następne wyładowania, zgodnie z zaprogramowaną sekwencją (od 150 J do 360 J) zwiększając szanse na uratowanie pacjenta.

Dzięki spotkaniu uczniowie zdobyli ważne informacje, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania komuś życia!

Naszemu Gościowi – Panu Konradowi Miedzińskiemu bardzo dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie zajęć w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Opracowała Anna Wójcik