Projekt  „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe

W związku z realizacją  Projektu pod nazwą pod nazwą „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanym zgodnie z  umową o dofinansowanie projektu    RPLD.11.03.01-10-0074/16-00 z  dnia  7 Listopada 2016 roku, Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Maj 2018

 

Wybór ofert

Przeprowadzenie kursu BHP dla 20 uczniów biorących udział w stażach zawodowych

Doposażenie stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum

Kwiecień 2018

Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie kursu z zakresu BHP dla 20 uczniów biorących udział w stażach zawodowych (Technik logistyk, Technik rolnik, Technik żywienia i usług gastronomicznych).

Kurs BHP

Przedmiot zamówienia: Doposażenie stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum

Doposażenie stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 07.05.2018 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1
im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

Grudzień 2017

Przedmiot zamówienia: Kurs obsługi wózków jezdniowych dla 8 uczestników Projektu „Profesjonalni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kurs wózków jezdniowych

Ofertę proszę złożyć w terminie do 22.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w następujące środki dydaktyczne

Obciążniki do ciągnika ZETOR,(przednie, walizkowe) żeliwo, masa 50 kg/szt

Kurs wózków jezdniowych

Ofertę proszę złożyć w terminie do 15.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w następujące środki dydaktyczne

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia pracowni rolniczej w środki dydaktyczne.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej w środki dydaktyczne

Ofertę proszę złożyć w terminie do 08.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

Wybór ofert

Doposażenie w tablety dla uczniów w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy

Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik - obciążniki

Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych – w akcesoria barmańskie

Listopad 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  następujących środków dydaktycznych:

Zakup tabletów dla uczniów w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy".

Ofertę proszę złożyć w terminie do 30.11.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Maj 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  następujących środków dydaktycznych:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach dla 21 uczniów

W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Ofertę proszę złożyć w terminie do 19.05.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Wybór ofert

Przeprowadzenie kursu BHP dla 21 uczniów biorących udział w stażach zawodowych (Technik logistyk, technik rolnik, Technik żywienia i usług gastronomicznych)

Kwiecień 2017

Wybór ofert

Doposażenia stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum

Marzec 2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  następujących środków dydaktycznych:

Staże w gastronomii, w gospodarstwa rolnych, w firmach logistycznych

SZCZEGÓŁY OFERTY : TABLET

Oferent musi zapewnić dostarczenie ww. artykułów na miejsce realizacji projektu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.

W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Ofertę proszę złożyć w terminie do 28.03.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Luty 2017

Spośród nadesłanych ofert dokonano wyboru dostawców poszczególnych środków dydaktycznych

WYBÓR OFERT

Styczeń 2017

Przedmioty zamówienia:

Apteczka (szczegóły oferty)

Doposażenie pracowni gastronomicznej (szczegóły oferty)

Sprzęt komputerowy i multimedialny (szczegóły oferty)

Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik (szczegóły oferty)

Tablica suchościeralna (szczegóły oferty)

Oferent musi zapewnić dostarczenie ww. artykułów na miejsce realizacji projektu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.
W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Ofertę proszę złożyć w terminie do 30.01.2017 r. (tablica suchościerlna do 03.02.2017 r.) w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl