Projekty

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją  Projektu pod nazwą pod nazwą „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanym zgodnie z  umową o dofinansowanie projektu    RPLD.11.03.01-10-0074/16-00 z  dnia  7 Listopada 2016 roku, Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

*******************************************************************

GRUDZIEŃ 2017

*******************************************************************

Przedmiot zamówienia: Kurs obsługi wózków jezdniowych dla 8 uczestników Projektu „Profesjonalni zawodowcy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Kurs wózków jezdniowych

(link powyżej)

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 22.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w następujące środki dydaktyczne

 

Obciążniki do ciągnika ZETOR,(przednie, walizkowe) żeliwo, masa 50 kg/szt

(link powyżej)

 

Kurs wózków jezdniowych

(link powyżej)

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 15.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia warsztatów szkolnych w następujące środki dydaktyczne

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia pracowni rolniczej w środki dydaktyczne.

(link powyżej)

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia pracowni technologii gastronomicznej w środki dydaktyczne

(link powyżej)

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 08.12.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

Wybór ofert

Doposażenie w tablety dla uczniów w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy

 

Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik - obciążniki

 

Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych – w akcesoria barmańskie

 

 

*******************************************************************

LISTOPAD 2017

*******************************************************************

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  następujących środków dydaktycznych:

 

Zakup tabletów dla uczniów w ramach projektu „Profesjonalni zawodowcy".

(link powyżej)

Ofertę proszę złożyć w terminie do 30.11.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 


*******************************************************************

MAJ 2017

*******************************************************************

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  następujących środków dydaktycznych:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach dla 21 uczniów

(link powyżej)

 

 

W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 19.05.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl
Wybór ofert

Przeprowadzenie kursu BHP dla 21 uczniów biorących udział w stażach zawodowych (Technik logistyk, technik rolnik, Technik żywienia i usług gastronomicznych)*******************************************************************

KWIECIEŃ 2017

*******************************************************************

 

Wybór ofert

Doposażenia stanowisk do realizacji staży zawodowych uczniów technikum

 


*******************************************************************

MARZEC 2017

*******************************************************************

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  następujących środków dydaktycznych:

Staże w gastronomii, w gospodarstwa rolnych, w firmach logistycznych

(link powyżej)

SZCZEGÓŁY OFERTY : TABLET

Oferent musi zapewnić dostarczenie ww. artykułów na miejsce realizacji projektu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.

 

W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 28.03.2017 r. w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

 

 

*********************************************************************

LUTY 2017
*********************************************************************

 

Spośród nadesłanych ofert dokonano wyboru dostawców poszczególnych środków dydaktycznych

 

WYBÓR OFERT

 

*********************************************************************

STYCZEŃ 2017
*********************************************************************


Przedmioty zamówienia:

 

Apteczka

(szczegóły oferty)

 

Doposażenie pracowni gastronomicznej

(szczegóły oferty)

 

Sprzęt komputerowy i multimedialny

(szczegóły oferty)

 

Doposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu Technik rolnik

(szczegóły oferty)

 

Tablica suchościeralna

(szczegóły oferty)

 

 

Oferent musi zapewnić dostarczenie ww. artykułów na miejsce realizacji projektu tj. Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice.
W  sprawach szczegółowych proszę o kontakt pod telefonem 042/719-89-83 bądź e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

 

Ofertę proszę złożyć w terminie do 30.01.2017 r. (tablica suchościerlna do 03.02.2017 r.) w Biurze Projektu, Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, pl. Staszica 14, 95-011 Bratoszewice lub przesłać e-mailem zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl